Vēl viena BMW N43 dzinēja darbības atjaunošana

Vēl viena BMW N43 dzinēja darbības atjaunošana

Starp daudziem veiksmīgiem projektiem nolēmu atzīmēt šo. Atzīmēt vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt – šis bija viens no veiksmīgas sadarbības projektiem ar N53 speciālistu. N53 veica sākotnējo diagnostiku, Bavarian Workshop vīri – emulatora uzstādīšanu, kopā ar N53 speciālistu – veicām dzinēja re-adaptēšanu.
Otrkārt – auto īpašnieka cīņa līdz pareiza risinājuma izvēlei bija ilga un sāpīga.

Auto: E90, N43B20 dzinējs, pirkts ar dzinēja defektu Norvēģijā.
Diemžēl, ar N43 sērijas dzinēju vietējie servisa speciālisti galā netika. Tad tika pieņemts lēmums auto instalēt N46 sērijas dzinēju. Pat stūres statne ir tikusi mainīta. Kad meistari netika galā ar dzinēja instalēšanu, tika pieņemts lēmums tomēr pāriet atpakaļ uz N43 sērijas dzinēju.
Dzinējs tika instalēts, taču tā darbību raksturoja paliekoša vibrācija tukšgaitā, nevienmērīga darbība, palielināts degvielas patēriņš. 

Kļūdu atmiņā 30EA kļūda:
Dažos blokos redzams virs 500.000 nobraukums, nekorekta FA konfigurācija – ”profesionāļu” darbošanās sekas.
30EA nozīmē – ja strādā NOx sensors (par to kļūdu nav), iespējams – izdosies attīrīt NOx katalizatoru un atrisināt visas problēmas, veicot tikai servisa procedūru.
Pie viena tika pārskatīti citi DME pamata parametri.

Piemēram, Rough run dati uzrāda paliekošu vibrāciju:
Lūk, 1.ajam cilindram – palielināta (-0.006) mehāniskā efektivitāte; 2.ajam cilindram – samazināta (+0.004) mehāniskā efektivitāte. Taču, pat redzot šo problēmu, DME nemēģināja to labot/novērst.

Lūk, apstiprinājums, ka ar NOx sensoru un katalizatoru jau sen ir problēmas – specifiskas adaptācijas Stratified charge režīmam nav pabeigtas.

Lūk, sprauslu dati Stratified charge, tukšgaitai:
Dzinējs nekad nav mēģinājis strādāt Stratified charge!
Kāpēc?

Apskatam NOx sensora datus:
Atzīmēti kritiskie parametri: tie signalizē, ka sensors nepārslēdzas Online mode, neskatoties uz nepieciešamajiem kritērijiem (izplūdes temperatūru, RPM, u.c.).
Secinājums – sensoram ir slēptais defekts – tas ir bojāts. Dēļ šī bojājuma, diemžēl, nebūs iespējama ne NOx katalizatora normāla attīrīšana kļūdas 30EA dzēšanai, ne normāla dzinēja darbība nākotnē.
Šīs problēmas dēļ dzinējs neizmanto ekonomisko Stratified charge režīmu (tam ir palielināts degvielas patēriņš), neveido adaptācijas – tādēļ ir vibrācijas, raustīšanās.

Auto īpašnieku gaida izdevumi – auto jāuzstāda NOXEM.
Bavarian Workshop speciālisti uzstādīja NOXEM. Nu laiks dzinēja re-adaptēšanai. Vispirms tiek dzēstas vecās adaptācijas, tad – izveidotas jaunas spararata un degvielas adaptācijas visiem režīmiem. Darbs prasa specifisku darbību veikšanu aptuveni stundas garumā.

Lūk, dzinējs pēc daudzu gadu pārtraukuma jau darbojas ekonomiskajā Stratified charge režīmā.

Un arī korekti NOx sensora dati:
Lūk, arī jaunais NOx sesnors apstiprina Stratified charge režīmu.

Nu arī tiek veikti sprauslu mērījumi tukšgaitā:
Ar sprauslām viss ir kārtībā.

Arī mehāniskās efektivitātes mērījumi Stratified charge režīmā: ideāli!

Degvielas adaptācijas: korektas.
Platjoslas zondes korekti notrimētas.

Pašsaprotami – kļūdu saraksts ir tukšs.
Tuvākajās dienās DME izveidos jaunas adaptācijas visiem darba režīmiem – palēnam tiks sasniegta pilnīga darbības vienmērība.
Jā, šis remonts nebija bezmaksas gadījums, bet nesalīdzināmi lētāks kā dzinēja pārinstalēšana!

Write Feedback