BMW N52 inteliģentā ģeneratora remonts

BMW N52 inteliģentā ģeneratora remonts

Kāda klienta E60 ar N52 dzinēju veicām standarta procedūru – ķēžu nomaiņu. Pēc remonta, veicot datordiagnostiku, ievērojām, ka ir DME kļūda par ģeneratora komunikāciju. Sazinoties ar a/m īpašnieku noskaidrojām, ka kļūda atmiņā ir sen un labu laiku atpakaļ ģenerators jau bija ”remontēts”, bet kļūda saglabājās. Saņemot akceptu remontam, ģeneratoru nogādājām remonta vietā un pēc dažām stundām saņēmām atpakaļ. Uzstādot ģeneratoru un pārbaudot spriegumu konstatējām, ka ģenerators lādē – dod strāvu nedaudz virs 14v. Tik tālu viss šķiet ok, bet, pārbaudot ar diagnostiku, konstatējām, ka kļūda atmiņā ir saglabājusies. Zinot, ka šis ir ”inteliģentais” ģenerators to arī piekodinājām remonta iestādei, kura uzstādīja attiecīgo sprieguma regulatoru. A/m turpinot darboties sāka pazust lādēšana, konsultējoties ar speciālistu no remonta iestādes mums tika ieteikts pārbaudīt a/m elektrosistēmu, jo ģenerators esot kārtībā. Konsultējoties ar speciālistu K. nonācām pie slēdziena, ka gluži vienkārši ir uzstādīts neatbilstošs sprieguma regulators un a/m gluži vienkārši ģeneratoru ”neatpazīst” un uzlāde tiek veikta nekorekti. Kopīgi ar a/m īpašnieku nolēmām pasūtīt OE BMW tieši šim ģeneratoram paredzēto sprieguma regulatoru.

Pēc ilgākas uzgaidīšanas saņēmām oriģinālo sprieguma regulatoru, uzstādinām un… visas problēmas pazuda pašas no sevis un nekāda a/m elektroiekārta vairs nebija jāpārbauda. Tālāk sekos sīkāks apraksts kāpēc tā!
Piebilde: abus sprieguma regulatorus ražo Valeo, tikai 1. gadījumā regulators bija neatbilstoši kodēts un tikai 2. gadījumā tas bija tieši tas kas nepieciešams. Arī Valeo detaļu numuri bija identiski.

Lai risinātu problēmas, kas saistītas ar milzīgo elektroenerģijas patēriņu, E6X/E8X/E9X un nākošajiem modeļiem tiek izmantoti ”inteliģentie” ģeneratori. Tie tikai vizuāli atgādina ”parastu” ģeneratoru! Šo ģeneratoru fundamentāla atšķirība – tie neuztur konkrētu (fiksētu) auto borta spriegumu, bet gan ir vadāmi (ar maksimālo pieprasīto spriegumu: 16.0 V) pa virknes interfeisu. Šie ģeneratori nodrošina 120 .. 180 A maksimālo strāvu un tiek vadīti pa BSD (Bit Serial Data) interfeisu.
Kas ir BSD?
Pameklējot TIS datos, var atrast BSD iekārtu pieslēguma shēmas, taču sīkāka informācija nav pieejama. Patiesībā – tas ir tikai loģiski. Kāpēc gan lai (auto) tehnikas lietotājiem būtu jāiedziļinās šādās tehniskās niansēs? Vēl vairāk – ja šeit, iespējams, ir virkne komercnoslēpumu un inovāciju!
Papildus informācija par BSD.
BSD ir LIN bāzēts tīkls. Pasīvs signāla līmenis (”0”) – tuvu Ubat (12 V); aktīvs (”1”) – tuvu 0 V. Sīkāks apraksts par LIN interfeisu šeit. Arhitektūra: master/slave. Master – DME; slave – perifēriskās iekārtas. Atšķirībā no ”parasta” LIN, BSD nodrošina divvirzienu datu apmaiņu, t.i.: perifēriskās iekārtas pēc master pieprasījuma ”atbild” – sūta datus, taču BSD gadījumā master var nosūtīt perifēriskajām iekārtām dažādas vadības komandas.
Kādas komandas vajadzētu nosūtīt? Nu, piemēram, likt perifēriskajai iekārtai veikt paštestu; identificēties (atsūtīt ID jeb modeļa, konfigurācijas datus); sūtīt statusa informāciju (kļūdu log), utml.

Konkrētāk par ģeneratoru.
Papildus iepriekšminētajām komandām (paštests, kļūdu log, ID), ģenerators vēl saņem rīkojumu, kādu spriegumu nodrošināt, kādā režīmā strādāt (papildus ”parastam” režīmam ir arī režīms izlādēta akumulatora gadījumam, u.c.).
Savukārt, ģenerators DME sūta sekojošus datus:
spriegums uz tā spailēm un statuss (ir/nav izdevies to uzturēt, cik laika prasījusi tā sasniegšana);
no ģeneratora patērētā strāva;
ierosmes tinuma strāva;
vadības čipseta temperatūra;
ģeneratora statora temperatūra.
No šiem datiem DME papildus rēķina:
ģeneratora mehānisko slodzi dzinējam;
ģeneratora relatīvo noslodzi;
monitorē ģeneratora atsūtīto datu uzticamību, tā ”veselību”, kontrolē pieļaujamo strāvu (arī – temperatūras/pārslodzes ierobežojumus), vada elektrības balansu (nepieļauj sprieguma kritumus zema akumulatora SOC gadījumos), u.t.t.
Šādi izskatās live dati – no ģeneratora saņemtie (daļa no datiem) un DME izrēķinātie.

Lūk, BMW AG sniegtā tehniskā pamatinformācija par E6X/E8X/E9X izmantotajiem ģeneratoriem:

Īsa atkāpe. BMW auto izmantotie ģeneratori ir ĻOTI jaudīgi – tukšgaitā tie spēj attīstīt pat 50 % no max strāvas (jeb ap 80 .. 90 A jaudīgākajām 160 .. 180 A versijām).

Atgriežoties pie attēla – lūdzu pievērst uzmanību aprakstā pasvītrotajai rindai. DME pārbauda (kontrolē), tieši kāds ģenerators ir pieslēgts BSD tīklam! Kā šī kontrole notiek?
DME lūdz ģeneratoram atsūtīt savu ID, to pārbauda un izlemj, vai ģenerators ir ”savējais”, jeb ”svešais”.
ID satur divu veidu informāciju:
identifikācijas datus;
konfigurācijas datus.
Identifikācijas dati apraksta – kam (kādam modelim/dzinēja tipam/ražotājam) šis ģenerators ir paredzēts. Konfigurācijas dati apraksta precīzāku konkrētā ģeneratora specifikāciju (maksimālā pieļaujamā strāva, maksimālās pieļaujamās statora un čipseta temperatūras, utml.). Tikai tad, ja indentifikācijas un konfigurācijas dati atbildīs auto FR, DME sāks vadīt ģeneratoru! Pretējā gadījumā DME atmiņā tiks ierakstītas kļūdas, bet ģenerators – vadīts netiks!

Vadāmus ģeneratorus izmanto visi vadošie auto ražotāji. Lai būtu vienkāršāk, ģeneratoru ražotāji ražo ”fiziski” identiskus ģeneratorus visiem sadarbības partneriem (autoražotājiem). Pat to vadības moduļi (tie vairs nav parasti sprieguma regulatori jeb ”tabletes”) ārēji izskatās vienādi. Tie arī ir vienādi – ciktāl tas attiecas uz elektronikas daļu. Visa atšķirība ir to programnodrošinājumā. Jā, tieši tā – ģeneratora vadības modulis ir mazs dators, kura darbību nosaka programmatūra. 
Lūk, BMW AG izdomāja, ka BMW auto datu apmaiņas ātrums būs 1200 biti (bodi) sekundē, noteica savu (tikai iekšējai lietošanai paredzētā dokumentācijā aprakstītu) protokola saturu, nosauca to par BSD un – lieta darīta. Cits ražotājs var izmantot citu (vai pat to pašu) datu apraides ātrumu, noteikt savu (savādāku) datu saturu un – nosaucis to savādāk, izmantot tos pašus ģeneratoru modeļus, tikai: ar atbilstošu programmatūru. Programmatūra ir tā, kas nosaka – šis ģenerators, piemēram, derēs tikai BMW benzīna auto ar dzinēju N52, bet šis – tikai konkrētam Mercedes dīzeļa dzinēja auto.
Šie saņemtie/nosūtītie dati dažādiem ražotājiem atšķiras fundamentāli! Tā ir konkrētā ražotāja izstrādes komandas brīva interpretācija – lemt, kurus datus sūtīt pirmos, kurus – pēc tam; kā aprakstīt katru no parametriem, u.t.t. Tad šo pašu izdomāto datu apraides principu auto ražotājs nosūta ģeneratoru ražotājam, kurš to ievieš konkrētā modeļa ģeneratora vadības modulī. Dažādiem ražotājiem, dažādiem modeļiem paredzētie ģeneratori ”nesapratīsies” ar neatbilstošu auto DME!

Lūk, BMW AG sniegtā tehniskā pamatinformācija par E6X/E8X/E9X izmantotajiem ģeneratoriem:
Īsa atkāpe. BMW auto izmantotie ģeneratori ir ĻOTI jaudīgi – tukšgaitā tie spēj attīstīt pat 50 % no max strāvas (jeb ap 80 .. 90 A jaudīgākajām 160 .. 180 A versijām).
Atgriežoties pie attēla – lūdzu pievērst uzmanību aprakstā pasvītrotajai rindai. DME pārbauda (kontrolē), tieši kāds ģenerators ir pieslēgts BSD tīklam! Kā šī kontrole notiek?
DME lūdz ģeneratoram atsūtīt savu ID, to pārbauda un izlemj, vai ģenerators ir ”savējais”, vai ”svešais”.
ID satur divu veidu informāciju:
identifikācijas datus;
konfigurācijas datus.
Identifikācijas dati apraksta – kam (kādam modelim/dzinēja tipam/ražotājam) šis ģenerators ir paredzēts. Konfigurācijas dati apraksta precīzāku konkrētā ģeneratora specifikāciju (maksimālā pieļaujamā strāva, maksimālās pieļaujamās statora un čipseta temperatūras, utml.). Tikai tad, ja indentifikācijas un konfigurācijas dati atbildīs auto FR, DME sāks vadīt ģeneratoru! Pretējā gadījumā DME atmiņā tiks ierakstītas kļūdas, bet ģenerators – vadīts netiks!
Vadāmus ģeneratorus izmanto visi vadošie auto ražotāji. Lai būtu vienkāršāk, ģeneratoru ražotāji ražo ”fiziski” identiskus ģeneratorus visiem sadarbības partneriem (auto ražotājiem). Pat to vadības moduļi (tie vairs nav parasti sprieguma regulatori jeb ”tabletes”) ārēji izskatās vienādi. Tie arī ir vienādi – ciktāl tas attiecas uz elektronikas daļu. Visa atšķirība ir to programmnodrošinājumā. Jā, tieši tā – ģeneratora vadības modulis ir mazs dators, kura darbību nosaka programmatūra.
Lūk, BMW AG izdomāja, ka BMW auto datu apmaiņas ātrums būs 1200 biti (bodi) sekundē, noteica savu (tikai iekšējai lietošanai paredzētā dokumentācijā aprakstītu) protokola saturu, nosauca to par BSD un – lieta darīta. Cits ražotājs var izmantot citu (vai pat to pašu) datu apraides ātrumu, noteikt savu (savādāku) datu saturu un – nosaucis to savādāk, izmantot tos pašus ģeneratoru modeļus, tikai: ar atbilstošu programmatūru. Programmatūra ir tā, kas nosaka – šis ģenerators, piemēram, derēs tikai BMW benzīna auto ar dzinēju N52, bet šis – tikai konkrētam Mercedes dīzeļa dzinēja auto.
Šie saņemtie/nosūtītie dati dažādiem ražotājiem atšķiras fundamentāli! Tā ir konkrētā ražotāja izstrādes komandas brīva interpretācija – lemt, kurus datus sūtīt pirmos, kurus – pēc tam; kā aprakstīt katru no parametriem, u.t.t. Tad šo pašu izdomāto datu apraides principu auto ražotājs nosūta ģeneratoru ražotājam, kurš to ievieš konkrētā modeļa ģeneratora vadības modulī. Dažādiem ražotājiem, dažādiem modeļiem paredzētie ģeneratori ”nesapratīsies” ar neatbilstošu auto DME!
Problēmas.
Ģeneratora uzbūve patiesībā ir ļoti vienkārša, par to remontu gari nerakstīšu. Minēšu tikai dažas nianses, kas saistītas ar to vadības moduļu nomaiņu.
Uzreiz piebildīšu, ka es nezinu NEVIENU gadījumu, kad pēc trešo pušu remonta šie inteliģentie (pa BSD vadāmie) ģeneratori turpinātu normāli ”komunicēt” ar DME. Respektīvi, VISOS gadījumos pēc vadības moduļu nomaiņas bija fundamentālas problēmas. Šīs problēmas var sadalīt divās lielās grupās.
1. Pēc remonta ir uzstādīts ”vecā tipa” vadības modulis, kuram nav paredzēta nekāda inteliģentā vadība. Šajā gadījumā ģenerators ”uzvedas” sekojoši:
tas paralizē visu BSD datu apmaiņas interfeisu: ar DME vairs nespēj sazināties ne IBS, ne eļļas kvalitātes sensors, ne citas ierīces;
pēc dzinēja iedarbināšanas ģenerators neieslēdzas – tas neuzsāk lādēšanu. Lai ģenerators ieslēgtos, nepieciešams uz pāris sekundēm palielināt dzinēja RPM tuvu redline. Šajā mirklī ģenerators ieslēdzas un turpina uzturēt spriegumu līdz nākošai dzinēja ieslēgšanas reizei;
ģenerators uztur fiksētu spriegumu: 14.0 V vai 14.4 V, atkarībā no vadības moduļa relīzes (”parastam” vai ”aukstam” klimatam attiecīgi).
Šādu ģeneratoru ir iespējams darbināt kā ”parastu” ģeneratoru – BSD pieslēgumam paredzēto izvadu pievienojot pie 30 klemmes caur rezistoru (vai kontrollampu, kas signalizēs par uzlādes problēmām), taču – nopietnas problēmas ir garantētas (kādas – lasiet zemāk).
2. Pēc remonta uzstādīts kaut kāds ”universālais” vadāmais modulis. Šajā gadījumā:
tipiski – pārējie virknes interfeisa ”klienti” spēj sazināties ar DME, bet par ģeneratoru ir aktīvas un nepārtrauktas kļūdas;
ģenerators strādā avārijas režīmā – uztur fiksētu spriegumu (tipiski: 14.3 V), tas nav vadāms pa virknes interfeisu.
Protams, abos gadījumos BMW IBS sistēma nestrādā, akumulators netiek korekti lādēts, nedarbojas enerģijas menedžmenta sistēma. Ziemā – ar 99 % varbūtību jūs paliksiet ar auto kādā nomaļākā vietā, bet iedarbināt to nevarēsiet. Ja nestrādā IBS sistēma, tiek atsēgtas arī savlaicīgās brīdināšanas (par mazu atlikušo akumulatora enerģiju) sistēmas, tiek atslēgti enerģijas ekonomēšanas režīmi (gan ar ieslēgtu dzinēju – atslēdzot pārāk ”apetītelīgos” patērētājus, gan locked mode), auto korekti nespēj aiziet ”gulēt” – turpinās akumulatora izlāde pat tad, kad auto it kā ir aizslēgts un ”aizmidzis”. Turklāt, bez IBS vadības ģeneratora diožu tilts ātri tiks bojāts – tas tiks pārkarsēts jeb diodes tiks bojātas, pārsniedzot maksimālo pieļaujamo strāvu.
Kādēļ ir tik svarīga korekta IBS sistēmas darbība (ieskaitot – korektu akumulatora piereģistrēšanu), lasiet šeit, šeit, šeit un šeit. 
Priekš sevis es esmu izdarījis viennozīmīgu secinājumu – šiem inteliģentajiem ģeneratoriem pēc to remonta (gultņu, kolektora maiņa, ja nepieciešams – bojāto diožu maiņa) jāuzstāda TIKAI OEM vadības moduļi, kas paredzēti KONKRĒTAJAM auto modelim! Citas ”alternatīvas” – nestrādās!
Nobeigumā.
Problēma, kas bieži vien nav pa spēkam pat ”specializētiem” ģeneratoru remonta centriem: kā noteikt bojātu diodi?
Simptomi:
ieslēdzot auto, ģenerators sāk stipri karst, īsā laikā tā temperatūra pārsniedz 100 oC;
smagākos gadījumos: ģenerators karst arī pie izslēgta dzinēja, strauji krītās borta spriegums.
Diagnostikas secība: 
a) noņemt ģeneratora dekoratīvo vāku;
b) ieslēgt multimetru 200 Ohm diapazonā;
c) vienu multimetra taustu pievienot ģeneratora statora vijumiem;
d) otru multimetra taustu secīgi pievienot pie ģeneratora plusa un mīnusa izvadiem.
Abos mērījumos multimetram jārāda OL. Ja kaut vienā gadījumā multimetrs uzrāda mazu pretestību (daži Ohm vai mazāk), vismaz viena diode, kas pievienota šai izejas klemmei (attiecīgi – plusa vai mīnusa) ir bojāta (short-circuit).
Jānovieno ģeneratora statora tinumi, jāpārbauda katra diode atsevišķi.
Kad diodes atvienotas no statora tinumiem, pārslēgt multimetru ”Diode” vai 2K Ohm diapazonā. 
Darbspējīgai diodei (20 oC temperatūrā):
tiešajā slēgumā (multimetra + tausts pieslēgts pie tās anoda) jārāda 200 .. 400 Ohm (mV kritums);
pretējā virzienā (multimetra + tausts pieslēgts pie tās katoda) jārāda OL.
Ja kaut viena mērījuma rezultāts atšķiras no iepriekšminētā – diode ir bojāta un tā ir jāmaina!
Uzmanību! Plusa un mīnusa klemmēm pievienotās diodes atšķiras (tām ir atšķirīga ”polaritāte”)!
Problēmas meklēšana un risināšana notika cieši sadarbojoties ar K.

Vēl viena BMW N43 dzinēja darbības atjaunošana

Starp daudziem veiksmīgiem projektiem nolēmu atzīmēt šo. Atzīmēt vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt – šis bija viens no veiksmīgas sadarbības projektiem ar N53 speciālistu. N53 veica sākotnējo diagnostiku, Bavarian Workshop vīri – emulatora uzstādīšanu, kopā ar N53 speciālistu – veicām dzinēja re-adaptēšanu.
Otrkārt – auto īpašnieka cīņa līdz pareiza risinājuma izvēlei bija ilga un sāpīga.

Auto: E90, N43B20 dzinējs, pirkts ar dzinēja defektu Norvēģijā.
Diemžēl, ar N43 sērijas dzinēju vietējie servisa speciālisti galā netika. Tad tika pieņemts lēmums auto instalēt N46 sērijas dzinēju. Pat stūres statne ir tikusi mainīta. Kad meistari netika galā ar dzinēja instalēšanu, tika pieņemts lēmums tomēr pāriet atpakaļ uz N43 sērijas dzinēju.
Dzinējs tika instalēts, taču tā darbību raksturoja paliekoša vibrācija tukšgaitā, nevienmērīga darbība, palielināts degvielas patēriņš. 

Kļūdu atmiņā 30EA kļūda:
Dažos blokos redzams virs 500.000 nobraukums, nekorekta FA konfigurācija – ”profesionāļu” darbošanās sekas.
30EA nozīmē – ja strādā NOx sensors (par to kļūdu nav), iespējams – izdosies attīrīt NOx katalizatoru un atrisināt visas problēmas, veicot tikai servisa procedūru.
Pie viena tika pārskatīti citi DME pamata parametri.

Piemēram, Rough run dati uzrāda paliekošu vibrāciju:
Lūk, 1.ajam cilindram – palielināta (-0.006) mehāniskā efektivitāte; 2.ajam cilindram – samazināta (+0.004) mehāniskā efektivitāte. Taču, pat redzot šo problēmu, DME nemēģināja to labot/novērst.

Lūk, apstiprinājums, ka ar NOx sensoru un katalizatoru jau sen ir problēmas – specifiskas adaptācijas Stratified charge režīmam nav pabeigtas.

Lūk, sprauslu dati Stratified charge, tukšgaitai:
Dzinējs nekad nav mēģinājis strādāt Stratified charge!
Kāpēc?

Apskatam NOx sensora datus:
Atzīmēti kritiskie parametri: tie signalizē, ka sensors nepārslēdzas Online mode, neskatoties uz nepieciešamajiem kritērijiem (izplūdes temperatūru, RPM, u.c.).
Secinājums – sensoram ir slēptais defekts – tas ir bojāts. Dēļ šī bojājuma, diemžēl, nebūs iespējama ne NOx katalizatora normāla attīrīšana kļūdas 30EA dzēšanai, ne normāla dzinēja darbība nākotnē.
Šīs problēmas dēļ dzinējs neizmanto ekonomisko Stratified charge režīmu (tam ir palielināts degvielas patēriņš), neveido adaptācijas – tādēļ ir vibrācijas, raustīšanās.

Auto īpašnieku gaida izdevumi – auto jāuzstāda NOXEM.
Bavarian Workshop speciālisti uzstādīja NOXEM. Nu laiks dzinēja re-adaptēšanai. Vispirms tiek dzēstas vecās adaptācijas, tad – izveidotas jaunas spararata un degvielas adaptācijas visiem režīmiem. Darbs prasa specifisku darbību veikšanu aptuveni stundas garumā.

Lūk, dzinējs pēc daudzu gadu pārtraukuma jau darbojas ekonomiskajā Stratified charge režīmā.

Un arī korekti NOx sensora dati:
Lūk, arī jaunais NOx sesnors apstiprina Stratified charge režīmu.

Nu arī tiek veikti sprauslu mērījumi tukšgaitā:
Ar sprauslām viss ir kārtībā.

Arī mehāniskās efektivitātes mērījumi Stratified charge režīmā: ideāli!

Degvielas adaptācijas: korektas.
Platjoslas zondes korekti notrimētas.

Pašsaprotami – kļūdu saraksts ir tukšs.
Tuvākajās dienās DME izveidos jaunas adaptācijas visiem darba režīmiem – palēnam tiks sasniegta pilnīga darbības vienmērība.
Jā, šis remonts nebija bezmaksas gadījums, bet nesalīdzināmi lētāks kā dzinēja pārinstalēšana!

BMW 1er N43 motora darbības atjaunošana

Šoreiz pie mums vērsās kolēģi ar lūgumu palīdzēt atrisināt problēmas ar N43 dzinēja darbību. Dzinējs raustījās, purinājās-nedarbojās viens cilindrs, kā arī bija kļūda NOx sistēmas darbībā.

Pirmās pārbaudījām sveces-missfire iemesls, bija nepareizas sveces, Diemžēl gandrīz visi interneta veikalu katalogi šiem dzinējiem piedāvā BOSCH ražojuma sveces. Šiem dzinējiem sveces ražo tikai un vienīgi NGK, kuras ir pieejamas NGK vai BMW iepakojumos un ir atpazīstamas pēc uzraksta NGK uz porcelāna daļas.

Šeit redzams, ka BOSCH svece ir pavisam savādāka, tai ir daudz mazāka gaisa sprauga, tātad tā nespēs aizdedzināt degmaisījumu Stratified charge režīmā un ātri vien tiks ”piemesta” kas šajā gadījumā arī notika.

Šim auto uzstādījām oriģinālas BMW NGK sveces. Pēc sveču nomaiņas problēmas ar cilindru darbību pazuda un radās cerība, ka, ņemot vērā mazo kilometrāžu, NOx sensors vēl būs lietojams un sistēmu izdosies atdzīvināt bez NOXEM palīdzības.

N43/N53 sērijas dzinēju specifika – to NOx katalizators ik pēc zināma brīža ir jāattīra no sēra. Pat tīrākais benzīns satur sēru, kas nogulsnējas uz katalizatora sienām un pasliktina tā veiktspēju – bojā to. Šie tīrīšanas intervāli svārstās no vairākiem tūkstošiem km (jaunam katalizatoram) līdz 500..1000km lietotam katalizatoram.
Ja reģenerācijas kādu iemeslu dēļ nav bijušas iespējamas un katalizators ir pārāk piesārņots, DME atmiņā tiek ierakstīta kļūda 30EA. Dzinējs neizmanto Stratified charge ekonomisko režīmu, tam ir problēmas ar adaptāciju veidošanu – pēc brīža sākas vibrācijas, misfires, apgrūtināta iedarbināšana. Protams, arī degvielas patēriņš – palielināts, atgāzu sastāvs nekorekts: TA iziet nav iespējams. Ir cilvēki, kas maina sprauslas, augstspiediena sūkņus – bez panākumiem. Lūk, vienīgā kļūda – 30EA. NOx katalizators: piesārņots. Kā jārīkojas šajā gadījumā? Ar INPA vai ISTA D jāaktivizē katalizatora attīrīšanas sesija, jābrauc ar ātrumu 110+km/h vismaz pusstundu. Paralēli jākontrolē izplūdes temperatūras (tā pieaugs līdz 600 oC) un Lambda (tā nokritīs līdz 0.95). Sacīts – darīts. Tiek aktivizēta desulfatēšanas sesija un gatavojamies katalizatora attīrīšanai. Pirms tās sākšanas vēl pēdējā pārbaude – NOx sensora veiktspējas kontrole.

Neskatoties uz to, ka ir sasniegti visi nepieciešamie nosacījumi (dzinēja un izplūdes temperatūras; minimālais braukšanas ilgums un ātrums, utml.), sensors datus nesūta. Ar sarkanu atzīmētas nekorektās vērtības. Tās liecina: sensors Online mode nav ieslēdzies – tas ir bojāts. Diemžēl, šis ir ļoti izplatīts sensora defekts. Un vēl nepatīkamāk – kā redzams, DME atmiņā nav ierakstītas nekādas kļūdas. Ja sensors ir bojāts, dzinējs neļaus veikt katalizatora attīrīšanas procesu, arī Stratified charge ir izslēgts – dzinējam raksturīgas visas problēmas, kādas tos piemeklē, ja bojāta NOx sistēma.

Demontējot bojāto sensoru, seko vēl viens nepatīkams atklājums: OEM sensors ir ļoti vecs, tam ir 02 relīze. Šobrīd aktuālā (pēdējo 4..5 gadu) relīze ir 05. Ir skaidrs, ka sensors ir vismaz 7..8 gadus vecs. Diemžēl, šie sensori tik ilgi nekalpo – top skaidrs, ka jau ilgu laiku sensors ir bojāts, un – jau ilgu laiku NOx katalizators nav ne reģenerēts, ne desulfatēts. Attiecīgi – neskatoties uz it kā nelielo auto nobraukumu, dārgais NOx katalizators noteikti ir bojāts. Auto īpašniekam ir divas opcijas: mainīt visu NOx sistēmu (katalizatoru un sensoru) – remonta izmaksas ap 2500 EUR, jeb – uzstādīt NOXEM.

Izvēle tika izdarīta par labu NOXEM. Pēc NOXEM uzstādīšanas jāveic virkne servisa procedūru.

Lūk, kā izskatās NOXEM dati Homogēnā režīmā: tiek mērīti un sūtīti gan Lambda šaurjoslas, gan platjoslas dati, gan NOx saturs.

Veicam dzinēja re-adaptēšanu. Vispirms kārta spara ratam un tā sensoram.

Tad seko degvielas maisījuma adaptāciju veidošana visiem režīmiem. Lūk, pēc ilgu gadu pārtraukuma dzinējs atkal darbojas ekonomiskajā Stratified charge režīmā! Braucot ar ātrumu 90km/h, degvielas patēriņš: 4.3l/100km!

Lūk, arī NOXEM apstiprina Stratified charge ar Lambda 2.24!

Pēc vairāku gadu pārtraukuma dzinējs atsācis sprauslu mērījumus. Ar sarkanu atzīmēta 4.cilindra (by placement) sprauslas korekcija – sprausla nedaudz tek.

Un nobeigumā – daži attēli par dzinēja performanci, ja tas strādā tā, kā to paredzējis ražotājs. Dzinēja tukšgaitas vienmērība Stratified charge. Visi bar praktiski 0! Šādi dati nozīmē – cilindru mehāniskā efektivitāte ir ideāli vienāda! Sēžot auto, nebija jūtams, ka dzinējs strādātu.

Lūk, tukšgaita Homogēnā režīmā – 4.cilindra veiktspēja atšķiras (tā ir palieināta – sprausla iesmidzina nedaudz palielinātu degvielas daudzumu) par pāris % – paies dažas dienas, līdz DME pilnīgi izkompensēs tekošās sprauslas problēmu. Lai arī šī nelielā efektivitātes atšķirība nav jūtama (šķiet, ka dzinējs strādā ideāli, nekādas vibrācijas), Siemens vadība to jūt un novērsīs! Protams, visa šī funkcionalitāte strādā tikai tad, ja visas dzinēja sistēmas ir darba kārtībā. Tajā skaitā – NOx sistēma.

Pēc nepieciešamo re-adaptēšanas darbību veikšanas – īsa pārbaude. Visi adaptāciju learnbits – uzstādīti. Adaptācijas sekmīgi pabeigtas!

Dzinēja temperatūra atbilst High power režīmam; LPFP un HPFP spiedieni – korekti, abu Lambda zondi Nernsta pretestības – korektas. Viss kārtībā! Pēc kāda laika būs jāpārbauda 4.cilindra sprauslas ”uzvedība” – ja tās tecēšanas problēma neprogresēs – nav nepieciešamības to mainīt, jo DME šo parametru atšķirību ņems vērā un kompensēs. Ja sprauslas tecēšana būtiski pieaugs, diemžēl, nāksies sprauslu mainīt jeb tīrīt.

Šoreiz interesantāks BMW N43 dzinēja remonts

Šo BMW defektējām un remontējām vairākos etapos. Sākotnējās sūdzības ir bieži missfire kas nobeidz aizdedzes spoles.

Ir arī citas sūdzības. Piemēram, pēc motora pāradaptācijas drosele nespēj adaptēties un auto vairākas reizes noslāpst.

Diagnostikas laikā konstatējām, ka arī VANOS nobīde jau ir pie pašas galējās robežas, tātad vai nu ķēde ir izstiepusies vai arī kādreiz auto ir bijis jaukts un salikts nepareizi. Turpmākā procesa gaitā atklājās, ka ir bijis salikts nepareizi, par to liecināja arī hermētiķa atliekas motorā un daudzi citi sīkumi.

Sagatavojoties ķēdes maiņai un noņemot vārstu vāku mūs gaidīja šāds pārsteigums-korodējušas un sabojātas abas sadales vārpstas.

Kā redzams attēlā, bojātas ne tikai sadales vārpstas, bet arī vārstu bīdītāji. Bonusā tam visam, dēļ sārņiem motorā, arī eļļošana vairs nebija pietiekama, atjaucot vaļā sadales vārpstas bija praktiski sausas. Risinājums-visu bojāto detaļu nomaiņa. Remonta izmaksu dēļ šoreiz izmantojām labas, nebojātas, bet lietotas sadales vārpstas.

Sagatavojoties remontam sarūpējām nepieciešamās rezerves daļas, visas vajadzīgās blīves, ķēdes komplektu, rokerus, kompensatorus, sadales vārpstas, VANOS mehānismu gredzenus u.c. vajadzīgās detaļas
Paralēli sakopām arī citas vietas, kur var sākt veidoties eļļas noplūde.

Pēc veiktā remonta VANOS pozīcijas bija precīzas, bet turpinājās elektronikas problēmas, konkrēti droseles adaptācijas problēmas un nepareiza degmaisījuma sagatavošana. Ilgi un rūpīgi meklējot un pētot DME programmas variantus atklājām, ka auto, acīmredzot, jau sen bija problēmas ar atgāzēm, tāpēc sen atpakaļ ir mainīta un pārveidota programma. Šī iemesla dēļ nebija iespējams konstatēt vienu bojātu zondi un nebija iespējams izlīdzināt motora darbību. Pēc ilgākiem meklējumiem atradām pareizo programmatūras relīzi. Pēc DME pārprogrammēšanas un bojātās zondes nomaiņas auto atkal sāka strādāt adekvāti, kā arī droseles problēmas šķiet, ka ir vēsturē.